Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG

 
 

Usługi w zakresie księgowości

 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT,
 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej, tj. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie zakładowego planu kont,
 • Opracowywanie zasad i polityki rachunkowości.

Kadry, Płace i ZUS

 • Przygotowywanie umów o pracę, dokumentów z nimi związanych oraz umów cywilnoprawnych,
 • Comiesięczne przygotowywanie list płac na podstawie przedłożonych przez Klienta list obecności,
 • Czuwanie i wcześniejsze informowanie o dobiegających końca terminów umów, szkoleń BHP i badań okresowych,
 • Przygotowywanie aneksów do zawartych umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • Dokonywanie comiesięcznych rozliczeń składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłat,
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji ZUS RMUA, PIT-4R oraz PIT-11.

Cena usług księgowych jest negocjowana i zależy od rodzaju prowadzenia księgowości, ilości dokumentów w danym miesiącu oraz od ilości zatrudnionych pracowników.
Możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów księgowych

 

 
 
 
Fasada z pomysłem copyright: vipor | 2013 wykon: kreaitf studio
mapa strony: o firmie | oferta | kontakt